Co osiągnąłeś w swoim życiu? | Forum

Topic location: Forum home » General » General Chat
Neochem
Neochem Nov 30 '21
Co osiągnąłem w moim życiu? Nie mam jeszcze rodziny i nie dorastałem mojego syna, ale już do moich 35 lat wciąż zbudowałem dom. Dlatego myślę, że już mam prawo być dumni z siebie. I wszystko inne jest wciąż przed sobą. Ponadto nauczyłem się, ukończył prestiżowy uniwersytet, otrzymałem przyzwoitą edukację i pracę w bardzo dobrej pozycji. Myślę, że każda kobieta byłaby dumna z męża - chemika. Wiem, który odczynniki chemiczne pl potrzeba prawdziwej miłości i wiedzieć, gdzie je kupisz :)