http://dienmayvienthongvintech.website2.me/tin-tuc/plantronics-encorepro-hw720
http://dienmayvienthongvintech.website2.me/tin-tuc/plantronics-encorepro-hw720
DIENMAYVIENTHONGVINTECH.WEBSITE2.ME
Plantronics EncorePro HW720 NC Wideband - tai nghe trung tâm cuộc gọi âm thanh nổi
Plantronics EncorePro HW720 là một tai nghe cao cấp nhẹ thiết kế cho trung tâm cuộc gọi, có âm thanh băng thông rộng sẵn sàng VoIP cho giọng nói rõ
0 Comments 0 Shares
Sponsored